Exempel På Omvårdnad - Exempel På 2021

5350

Transkulturell Omvårdnad - prepona.info

omvårdnaden. Under de senaste fyra årtiondena har transkulturell omvårdnad blivit etablerat som ett viktigt och formellt område inom teori och praktik. Madeleine Leininger har varit den ledande frontfiguren inom detta område. Syfte: Att belysa det transkulturella mötet i vården ur ett sjuksköterskeperspektiv.

Madeleine leininger transkulturell omvårdnad

  1. Bokföra a conto
  2. Svenska basketboll logan
  3. När jag inte hade nåt recension

2.3 Transkulturell omvårdnad. Den mest kända transkulturella omvårdnadsteorin grundades av Madeleine M. Leininger. Hennes teori har använts av  av EN ENKÄTSTUDIE · 2007 — Madeleine. Leininger upptäckte, när hon jobbade med barn från andra kulturer, svårigheten i att förstå deras uppförande. Hon förstod att verktyg behövde utformas  Madeleine Leininger var en omvårdnadsteoretiker som under 1970-talet lanserade begreppet transkulturell omvårdnad vars mål är att uppmärksamma och  av A Faye · 2012 — Begreppet transkulturell vård lanserades av Madeleine Leininger i början av 1950-talet och hon har därefter bedrivit ett antal forskningsprojekt  av P Monsert · 2016 — omvårdnadsteoretikern Madeleine Leininger år 1978. Hennes definition av transkulturell omvårdnad är: Transcultural nursing is a formal area of study and  av H Wikström — Madeleine Leiningers ”Sunrise” modell (Gebru, Åhsberg & Willman, 2007).

Sjuksköterskans erfarenheter av det transkulturella - DiVA

Diskussion diskuterades utifrån Madeleine Leiningers omvårdnadsteori, tidigare forskning och författarnas reflektioner. Nyckelord: Transkulturell omvårdnad, kulturkompetens, upplevelse, kommunikation, tolk transkulturell omvårdnad som är tillgängliga.

Madeleine leininger transkulturell omvårdnad

100% Free Online Dating in Saters Kommun, 10

Madeleine leininger transkulturell omvårdnad

2 2.1 Personer med utländsk bakgrund I detta examensarbete kommer uttrycken patienter med utländsk bakgrund att användas.

Kunskap och förståelse om kulturella värderingar är grunden för en optimal omvårdnad. Nyckelord: transkulturell omvår Madeleine Leininger behandlar teorin om kulturbaserad och transkulturell omvårdnad. Denna teori är känd för sin breda holistiska och kulturspecifika fokus för att ge meningsfull vård i 2020-01-17 I studien av Madeleine Leiningers Culture Care Diversity & Universality (Leininger & McFarland, 2006) beskrivs transkulturell omvårdnad som vård över kulturella gränser, vilket innebär att sjuksköterskan har en professionell relation till olika kulturer vilket bygger på respekt kring andras tro, vanor och värderingar. omvårdnad, kommunikation samt Madeleine Leiningers teori om transkulturell omvårdnad. 2.1 Transkulturell hälso- och sjukvård Begreppet transkulturell omfattar kulturmöten där individerna försöker förstå varandra oberoende av likheter och skillnader såsom språk, religion eller kulturella traditioner (Transkulturellt centrum, 2020 Transkulturell omvårdnadsteori, kulturkompetens och kulturell känslighet I vårdvetenskapliga sammanhang är det Madeleine Leiningers som i sin transkulturella omvårdnadsteori definierat begreppet kulturkompetens. Det beskrivs som den kunskap som sjuksköterskan som ska ha om kulturspecifika uppfattningar om omsorg.
Episurf aktiekurs

Nursing Science, Theory transkulturell omvårdnad som begrepp i teori och tillämpat i praktik Leininger, Madeleine & McFarland, Marilyn R (2002) Studiens teman stöttar och anknytes till.

Problemformulering 4 3. Syfte 4 4. Metod 4 4.1 Sökstrategi 4 4.2 urval 5 4.3 Granskning och värdering 5 4.4 Bearbetning och analys 5 4.5 Etiska överväganden 5 5. Resultat 6 5.1 Svårigheter i kommunikationen 6 2.11.1 Madeleine Leiningers teori om transkulturell omvårdnad (1995) om transkulturell omvårdnad.
Listserv meaning

Madeleine leininger transkulturell omvårdnad adi aspartame efsa
i study rainbows
k and n air filter
gis shapefiles
somatisk symtom störning

madeleine leininger Flashcards Quizlet

Litteraturöversikten diskuteras med Madeleine Leiningers transkulturella omvårdnadsteori som grund. Diskussionen tar upp vikten av att ha förståelse för kulturella skillnader och anpassa omvårdnaden på ett sådant sätt att kvinnans perspektiv är väl sedd utan att sjuksköterskor behöver utföra kvinnlig könsstympning. Nyckelord: Transkulturell omvårdnad Familjefokuserad omvårdnad, en stödjande vårdrelation med förtroende och möjlighet till samtal var viktiga aspekter i omvårdnaden. Resultatet diskuterades utifrån Madeleine Leiningers teori om vård av kulturell mångfald och universalitet.


Socialstyrelsen göteborg kontakt
integritet betydelse

Utvecklingen av vårdlärarnas kulturkompetens. En - JYX

Madeleine M. Leininger (1925-2012) var en amerikansk sjuksköterska och antropolog, författare till den så kallade transkulturella omvårdnaden. Född i Nebraska blev hon den första professionella sjuksköterskan för att få doktorsexamen inom antropologi och förenade båda disciplinerna i hennes arbete. Transkulturell omvårdnad grundades 1955 till 1975. 1975 förfinade Leininger specialiteten genom att använda begreppet soluppgångsmodell.