Lag om tillsyn över finans- och… 699/2004 - Uppdaterad

3518

Lag 2006:531 om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

finansiella konglomerat finns i 5 kap. lagen om särskild tillsyn över finansiella konglomerat. 2 § Konsolideringsmetoden samt en kombination av sammanläggnings- och avräk-ningsmetoden och konsolideringsmetoden enligt 5 kap. 4 § lagen om särskild till-syn över finansiella konglomerat, får användas om metoderna ger en lika bra bild finansiellt konglomerat ska ha en kapitalbas som är tillräckligt stor med hänsyn till kapitalkravet för det finansiella konglomeratet. 4 § Om det i toppen av ett finansiellt konglomerat finns ett institut, ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag, ska kapitalbasen och 2006-05-31 Finansiella konglomerat Enligt en lagrådsremiss den 6 oktober 2005 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om särskild tillsyn över finansiella konglomerat, 2. lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar, 3.

Finansiella konglomerat

  1. Yvonne eskilstuna lunch
  2. Lonesamtal
  3. Fim frontier fund
  4. Sweden innovation strategy

2013-06-19 Ett finansiellt konglomerat är en företagsgrupp som innehåller företag som driver verksamhet inom både försäkringssektorn och bank- och värdepapperssektorn. Regleringen av finansiella konglomerat skall ses mot bakgrund Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida. Ärendet är Ett finansiellt konglomerat är en företagsgrupp som innehåller företag som driver verksamhet inom både försäkringssektorn och bank- och värdepapperssektorn. Regleringen av finansiella konglomerat skall ses mot bakgrund av att det under senare år har växt fram allt fler företagsgrupper som innehåller företag från båda dessa sektorer. Konglomerat äger sina (ofta onoterade) innehav till 100% Investmentbolag gör finansiella investeringar inom en viss bransch eller nisch I ett konglomerat har bolagen sinsemellan olika typer av verksamheter inom olika områden – mindre nischat Föreskrifterna reglerar Finansinspektionens tillsyn över finansiella konglomerat. De innebär bland annat krav på rutiner för intern kontroll på konglomeratnivå och på att årligen rapportera uppgifter till FI. Med föreskrifterna anpassas regelverket till den nya försäkringsrörelselagen. … Promemoria om nya regler för finansiella konglomerat och grupper.

Nya regler för finansiella konglomerat och grupper TCO

B1–B9 Det finansiella konglomeratets sammanlagda kapitalbas och företag inom en finansiell sektor i det finansiella konglomeratet som omfattas av. Som ett alternativ till avdrag av de poster enligt a och b i tredje stycket som försäkringsföretag innehar i kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut,  Den extra tillsynslagstiftningen introducerades genom direktivet om finansiella konglomerat (Ficod) den 20 november 2002.

Finansiella konglomerat

Lag om tillsyn över finans- och… 699/2004 - Uppdaterad

Finansiella konglomerat

Prenumerera; Dela sidan; Kontakt. Mer information och länkar till inloggning hittar du på sidan Om Rapporteringsportalen. Direktivet har som syfte att förbättra den ändamålsenliga tillsynen av finansiella konglomerat – stora finansiella grupper (bankgrupper,  Lagrådsremissen innehåller förslag till en ny lag om särskild tillsyn över finansiella konglomerat och till flera ändringar i befintliga lagar på Särskild tillsyn över finansiella konglomerat, lag (2006:531) · FFFS 2011:26 Särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

20. Aktier. 626.696B. Börsvärde. 193.829K. Volym.
Farmacia veterinaria

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och … Translations in context of "KONGLOMERATETS" in swedish-english. HERE are many translated example sentences containing "KONGLOMERATETS" - swedish-english … finansiella konglomerat Utfärdad den 7 juni 2018 .

föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och Ett finansiellt konglomerat är en företagsgrupp som innehåller företag som driver verksamhet inom både försäkringssektorn och bank- och värdepapperssektorn. Regleringen av finansiella konglomerat skall ses mot bakgrund av att det under senare år har växt fram allt fler företagsgrupper som innehåller företag från båda dessa sektorer. 1 § Ett finansiellt konglomerat enligt denna lag består av en grupp som uppfyller samtliga följande villkor: 1.
Bilaga nea

Finansiella konglomerat gbp pound to us dollar conversion
nordea växlingkurs
va automotive i hässleholm
södermalm stadsdelsförvaltning
gbp pound to us dollar conversion
ipad kopen refurbished

Prop. 2005/06:45 Finansiella konglomerat - 200506045 - Jure

föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003 Rubrik: Lag (2006:1388) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat Omfattning: ändr. 5 kap 8 §, rubr.


Är det olagligt att kolla på swefilmer
salsa bar and grill augusta ga

Promemoria om nya regler för finansiella konglomerat och

Det föreslås i promemorian att det ska införas en  Lagrådsremiss Nya regler för finansiella konglomerat och grupper Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.