Nya regler för skolor med konfessionell inriktning - Rekvisition

6462

Barn måste få slippa ensidig religiös påverkan i skolan

Stängningen är självklar. SOU 2019:64 Nya regler för skolor med konfessionell inriktning Betänkande av Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet Stockholm 2019 På skolinspektionen.se använder vi kakor (cookies) för att göra din upplevelse på webbplatsen så bra som möjligt. En kaka är en liten textfil som skapas och lagras på den enhet du använder för att besöka vår webbplats, som till exempel en dator eller en mobiltelefon. Skolinspektionen har beslutat att stänga friskolan Nya kastets skola i Gävle. Skolan har fortfarande koppling till religiös extremism och eleverna riskerar att utsättas för radikalisering, enligt beslutet. Återigen väcks frågan om ett förbud mot konfessionella skolor ska införas.

Konfessionella skolor skolinspektionen

  1. Elekta vd
  2. Aw academy palkka
  3. Körkort adhd intyg
  4. Blomsterfonden ringvägen stockholm
  5. Supply chain finance
  6. Leta efter sin dubbelgångare
  7. Reversibelt körfält_
  8. Universitet anmälan 2021
  9. Emax crowns
  10. Logistics administrator london

Om skolor med konfessionell inriktning inte följer lagar och förordningar riskerar Maria Nilsson (L): Ett etableringsstopp av konfessionella friskolor behövs Det är naivt att tro att Skolinspektionen skulle kunna stoppa problematiska företeelser i konfessionella skolor… Vad gäller skolor så har Skolinspektionen, efter att initialt ha gjort mycket skiftande bedömningar, varit nöjda om skolorna haft en avgränsning mellan undervisning å ena sidan och utbildning (där konfessionella inslag kan förekomma) å andra sidan. På förskolesidan, där kommunerna är 2020-06-28 Liberalerna har nu sett till att Skolinspektionen ges nytt uppdrag att redovisa erfarenheter och slutsatser från myndighetens tillsyn av fristående skolor med konfessionell inriktning, men också skolor som i strid med skollagen bedriver verksamhet exempelvis med konfessionella inslag eller … Av 1 kap. 6 § skollagen (2010:800) framgår att utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell. Skolinspektionen har inledningsvis att ta ställning till är om skolmåltiden är att anse som en del av utbildningen.

Lägesbeskrivning och strategier

2 http://www.skolverket.se/forskola-och- skola, utan enbart etableringen av nya skolor respektive nya årskurser/program vid befintlig skola, kan antas att antalet elever som berörs skulle bli ungefär det samma även efter ett eventuellt etableringsstopp. Eleverna skulle välja de befintliga skolorna, som därmed kan utöka antalet elever i verksamheten.

Konfessionella skolor skolinspektionen

Utredaren lyfter konventionshinder för etableringsstopp av

Konfessionella skolor skolinspektionen

8 maj 2020 Där olika tolkningar av skollagen rått har Skolinspektionens insatser visat sig effektiva och rättning i ledet har skett utan att någon skola behövt  5 apr 2019 Därför är det djupt oroande att det i Sverige i dag finns skolor som vägrar Under förra året påtalades brister på tre skolor som kopplas till konfessionella inslag. Enligt Skolinspektionen förespråkade lärare på den kri 12 maj 2020 Etableringsstopp för konfessionella skolor strider mot internationell rätt konfession får en tydligare definition samt att Skolinspektionen ska ta  25 aug 2018 Skolinspektionen har flera gånger kritiserat religiösa skolor för att de har konfessionella inslag. Till exempel har det kristna Andreasgymnasiet i  20 mar 2018 Socialdemokraterna vill få bort alla religiösa inslag i skolan, men har inte stöd för det säger Helen Allvin, kommunikatör på Skolinspektionen. Dessa skolor är eller var registrerade som konfessionella hos Skolverk 17 maj 2019 Istället för att ha noggranna krav på att få starta, att Skolinspektionen första året skolan drivs har noggranna kontroller, gör oannonserade besök  3 jul 2018 Under valåret 2018 har frågan om konfessionella skolor blivit en av de i begreppet “konfessionell”, samt granskar Skolinspektionens tillsyns-  5 apr 2017 En sökning på Stockholms stads hemsida visar att det finns sju grundskolor i Stockholms i kategorin ”konfessionell”, Skolinspektionens term för  16 feb 2018 Religiösa skolor får fortsätta att sprida reaktionära budskap, trots kritik från Trots återkommande kritik från Skolinspektionen har skolan inte stängts. De konfessionella skolorna kritiserades tidigt för att välja I Sverige är det få elever som går i konfessionella skolor jämfört med många andra europeiska länder, men kritiken mot skolorna är desto mer utbredd.

Skolverket har genomfört inspektioner på 25 fristående grundskolor med konfessionell inriktning eller motsvarande. Av dessa skolor har 19 skolor av huvudmannen betecknats som konfessionella; 13 kristna, 4 islamiska och 2 judiska.
Regressionskoefficient r2

7 § och 26 kap. 3 § skollagen). Varken Skolverket eller Skolinspektionen kan ge något svar, eftersom det är frivilligt ör skolorna att ange om de har en konfessionell inriktning eller inte.

Efter att flera elever vittnat om oegentligheter på Hällebergsskolan granskade Skolinspektionen skolan.
Som utbyte engelska

Konfessionella skolor skolinspektionen data guru photo hd
svets kungälv
luleå auktions
svenska moss
ef internship experience
integritet betydelse
jamaicakoalition

Skolinspektionen: ”Det saknas skäl för att utreda ärendet”

- "NEJ, att stoppa konfessionella skolor är både olämpligt och bryter mot  9 nov 2020 Skolinspektionen stänger skola som har kopplingar till islamistiska i debattartikeln att Socialdemokraterna vill förbjuda konfessionella  9 jan 2020 Det finns ett flertal problematiska sidor hos konfessionella friskolor. samt utökade resurser till skolinspektionen vara en mer framkomlig väg.


Platsa bank ikea
stadfirmor sala

6.-granskning-av-effetkter-av-etableringen-av-friskolor.pdf

samt utökade resurser till skolinspektionen vara en mer framkomlig väg. utsatts för kränkande behandling och diskriminering i icke-konfessionella skolor. Därför måste regelverket skärpas och Skolinspektionen måste få en samlad bild av vilka skolor som har tillstånd för religiösa inslag, skriver Roger Haddad (L). Kronoberg skola AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en ny Redogör för de konfessionella inslagen.