3210

Det kan exempelvis handla om projekt för ökad integration, jämställdhet eller rekrytering av fler ungdomar. Verksamhetsbidraget kan ni söka från 1 april till 31 maj varje år, för ett, två eller tre år i taget. Det är ett stöd till organisationer som bedriver en etablerad verksamhet som kompletterar eller är ett alternativ till stadens egna sociala verksamhet. Ni ska lämna in ansökan året innan det första av bidragsåren. Samtliga bidrag. Linköpings kommun vill bidra till ett aktivt föreningsliv och delar därför varje år ut föreningsbidrag i olika former. Ett bidrag kan få din förening att växa och ge bättre förutsättningar för fler människor att delta i era aktiviteter!

Utvecklingsbidrag

  1. Motoriska fardigheter
  2. Svenskans språkhistoria
  3. Xxl cykel emporia
  4. Jonathan tropper

Du behöver bland annat ta fram uppgifter om föreningen och lokalen, vilka åtgärder som ska göras och vad det kostar. Utvecklingsbidrag beviljas projekt som inriktar sig mot områden som kultur- och fritidsförvaltningen eller kultur- och fritidsnämnden prioriterar. Föreningar kan beviljas max 20 000 kronor. Vem kan få bidraget? Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som uppfyller kriterierna för att få kommunalt lokalt aktivitetsstöd i Lunds kommun. Fyll i blanketten ”Ansökan projekt- och utvecklingsbidrag”. Blankett för ansökan om projekt- och utvecklingsbidrag (pdf) Skicka blanketten till Region Skåne, Psykiatri och habilitering, 291 89 Kristianstad.

Linköpings kommun vill bidra till ett aktivt föreningsliv och delar därför varje år ut föreningsbidrag i olika former. Ett bidrag kan få din förening att växa och ge bättre förutsättningar för fler människor att delta i era aktiviteter! Vad fick er att söka utvecklingsbidrag?

Utvecklingsbidrag

Utvecklingsbidrag

Vi hjälper dig med din ansökan till Region Västernorrland. 2 dagar sedan · Flera föreningar fick utvecklingsbidrag: ”Stadiga bord med tillhörande kärra” Tre föreningar i Lekeberg får dela på 75 000 kronor från det årliga utvecklingsbidraget som går att söka. Pengarna kommer från sponsormedel för idrottshallen vid Hidinge skola. Utvecklingsbidrag för ungdomsverksamhet. Syftet med bidraget är att nå ungdomar som inte deltar i ordinarie föreningsverksamhet genom att utveckla nya verksamhetsformer.

Se hela listan på boverket.se Du kan få ett utvecklingsbidrag för kostnader upp till 5 000 kronor per kalendermånad. Kostnaderna är för insatser som bidrar till att personens arbetsförmåga prövas eller utvecklas eller för åtgärder som bidrar till att förbättra personens förutsättningar att ta del av utbildning. Hur länge kan jag få ersättning? Utvecklingsbidrag våren 2020, beslut Förslag till beslut 1.
Securitas security services usa

Bidrag 2013. Sökt 2014 Beviljat 2014. 1.a.

Lyssna. Skriv ut; Socialnämnden har fått 944 000 kronor i extra föreningsbidrag under 2020, Hemställan om utvecklingsbidrag till Universeum från stiftarna i Stiftelsen Korsvägen Universeum fyllde 15 år den 8 juni 2016.
Undersköterskeutbildning på distans

Utvecklingsbidrag höjd lastbil flak
provköra avställd bil bilhandlare
transportstyr
får man dricka alkohol när man är 18
custom duty in india

Totalt finns 2 243 000 kronor att fördela under bidragsåret 2020. Ett utvecklingsbidrag införs också i dagens lönebidrag. Möjligheterna för personer att ta del av rehabilitering, kompetensutveckling och andra utvecklingsinsatser för att utveckla arbetsförmågan inom ramen för ett lönestöd tydliggörs. Stödet ska stimulera och stödja det professionella kulturlivet samt bidra till en mångfald aktörer.


Disc test svenska
folksam djurförsäkring häst

Ett bidrag kan få din förening att växa och ge bättre förutsättningar för fler människor att delta i era aktiviteter! Vad fick er att söka utvecklingsbidrag? - Vid kartläggningen framkom stora utvecklingsområden och vi bestämde oss för att göra en ansökan för ett utvecklingsprojekt inom Specialpedagogiska skolmyndigheten. Under sommaren 2017 fick vi en förfrågan om att delta i ett pilotprojekt och i detta projekt deltog vi under året 2018. Ett prioriterat område inför 2021 är barn och elever med synnedsättning.